fbpx

E-L 10-21, P 10-19

Mängukeskuse sisekord

Sisekord

 • Seiklusmaale mängima tulles on kohustuslik kaasa võtta hea tuju, nakkav naer, hooliv suhtumine ja mis peamine – OLE TERVE, KUI PURIKAS!
 • Haigussümptomitega lapsed mängukeskusesse POLE LUBATUD – Seiklusmaal on õigus laste mänguaeg haiguste korral peatada.
 • Seiklusmaa EI OSUTA lapsehoiuteenust. Mängimine on lapse enda või lapsevanema/eestkostja vastutusel.
 • Alla 4-aastane laps VIIBIB mängukeskuses AINULT VANEMA või SAATJA järelvalve all. Suured vennad/õed on lubatud alates 12. eluaastast saatjatena kaasa.
 • ERIVAJADUSTEGA LASTE puhul on VANEMA või HOOLDAJA kohalolek alati KOHUSTUSLIK. NB! Juhul, kui laps on suuteline (seisund: kerge puue) viibima väljakul ilma saatjata,  PALUME TUNGIVALT edastada oma lapse tervisliku seisundi kohta infot.
 • MÄNGUAJA TEENUST tuleb kasutada vastavalt piletil väljatoodud AJALE. Lahkumisel on kohustuslik esitada mänguajapilet klienditeenindajale. Mänguaja ületamisel tuleb tasuda lisatasu.
 • Palume jätta ÜLERIIDED ja VÄLISJALANÕUD selleks ettenähtud kohta.
 • Seiklusmaa ei vastuta kadunud või varastatud isiklike asjade eest, sh väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovitame mitte jätta asju järelvalveta!
 • KUMMITALLAGA SOKKIDE KANDMINE on Seiklusmaal kõikidele külastajatele KOHUSTUSLIK!
 • Mängides tuleb jälgida nii enda kui ka teiste turvalisust ja ohutust. Õnnetusse sattumise või mõne muu ohu korral pöördu koheselt meeskonnaliikmete poole abi saamiseks. Meeskonnaliikmetel on ÕIGUS teenuse kasutamine PEATADA, kui ohtu seatakse nii enda kui teiste turvalisus või ettevõttele kuuluv vara.
 • Mängukeskuse reeglite rikkumisel ei võta Seiklusmaa, ega selle töötajad, vastutust võimalike õnnetusjuhtumite eest.
 • Mängukeskuse vara tuleb kasutada hoolikalt ning heaperemehelikult. HF Järve OÜ-l on õigus nõuda kahjustatud vara hüvitamist vastavalt tekitatud kahjule.
 • Oma toidu või joogiga on mängukeskusse sisenemine keelatud (v.a sünnipäevatubade rent ja plastikjoogipudelid). Müügil olevaid jooke ja sööke palume tarbida selleks ettenähtud kohas.
 • Mängukeskuses on videovalve.

NB! Mängukeskuses on lubatud filmida ja pildistada. Seiklusmaa kui juriidiline isik võib kasutada pildistatud ja filmitud materjale ettevõtte kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Kui külastaja ei ole nõus, et tema isik on jäädvustatud mõnel ettevõtte tehtud materjalil, siis palume sellest teavitada Seiklusmaa meeskonda.