Seiklusmaa mängukeskus Rocca al Mare keskuse 2. korrusel

Oleme avatud iga päev 10:00 - 21:00

Mängukeskuse sisekord

 • Seiklusmaale mängima tulles on kohustuslik võtta kaasa hea tuju, nakkav naer, hooliv suhtumine ja mis peamine – ole terve kui purikas!
 • Haigussümptomitega lapsed pole mängukeskusesse lubatud – Seiklusmaal on õigus laste mänguaeg haiguste korral peatada.
 • Seiklusmaa ei osuta lapsehoiuteenust. Mängimine on lapse enda või lapsevanema/eestkostja vastutusel.
 • Alla 4-aastane laps võib mängukeskuses viibida ainult vanema järelvalve all. Suured vennad/õed on lubatud alates 12. eluaastast saatjatena kaasa.
 • Erivajadustega laste puhul on vanema või hooldaja kohalolek alati kohustuslik.
 • Teenust tuleb kasutada vastavalt piletil väljatoodud ajale. Lahkumisel on kohustuslik esitada mänguajapilet klienditeenindajale. Mänguaja ületamisel tuleb tasuda lisatasu.
 • Palume jätta üleriided selleks ettenähtud kohta.
 • Seiklusmaa ei vastuta kadunud või varastatud isiklike asjade eest, sh väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovitame rentida lukustatud kapiteenuse ning mitte jätta asju järelvalveta.
 • Sokkide kandmine on Seiklusmaal kõikidele külastajatele kohustuslik!
 • Mängides tuleb jälgida nii enda kui ka teiste turvalisust ja ohutust. Õnnetusse sattumise või mõne muu ohu korral pöördu koheselt meeskonnaliikmete poole abi saamiseks.
 • Mängukeskuse reeglite rikkumisel ei võta Seiklusmaa, ega selle töötajad, vastutust võimalike õnnetusjuhtumite eest.
 • Mängukeskuse vara tuleb kasutada hoolikalt ning heaperemehelikult. HF Rocca OÜ-l on õigus nõuda kahjustatud vara hüvitamist vastavalt tekitatud kahjule.
 • Oma toidu või joogiga on mängukeskusse sisenemine keelatud (v.a sünnipäevatubade rent ja plastikjoogipudelid). Müügil olevaid jooke ja sööke palume tarbida selleks ettenähtud kohas.
 • Mängukeskuses on videovalve.

NB! Mängukeskuses on lubatud filmida ja pildistada. Seiklusmaa kui juriidiline isik võib kasutada pildistatud ja filmitud materjale ettevõtte kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites. Kui külastaja ei ole nõus, et tema isik on jäädvustatud mõnel ettevõtte tehtud materjalil, siis palume sellest teavitada Seiklusmaa meeskonda. 

Kontakt

Asukoht :
Paldiski mnt 102, 13522, Tallinn
Rocca Al Mare Kaubanduskeskus, Tallinn
Lahtiolekuajad:
Iga päev kell 10:00-21:00.
Info ja broneerimine:
+372 5380 9550
Teenindusjuht:
+372 5380 9550